top of page

Výstavba opěrné zdi
Nemocnice Kutná Hora

Začátkem roku 2020 jsme prováděli výstavbu opěrné zdi včetně žárově zinkovaného zábradlí. Práce spočívali ve vybourání stávající zdi z plných cihel, výkopu a betonáží základu, zdění ze ztraceného bednění. U této realizace bylo stěžejní dodržet statické provázání armatury.

bottom of page