top of page

Zateplení fasády rodinného domu
Kamenné mosty

V roce 2021 jsme v obci Kamenné Mosty prováděli opravu a zateplení fasády.
Práce spočívali v otlučení nesoudržné omítky, stříkání strojní vápenocementové omítky, oprava opadaného soklu, zateplení štítu polystyrenem tl. 160 mm kvůli úspoře energií, nastěrkování lepidla s perlinkou a finální natažení silikonové finální omítky (struktury) dle výběru investorů.
Dále jsme zhotovili kompletní podbití u vstupní terasy a štítové stěny. 

bottom of page